Vi har ett stort bildmaterial som vi kan tillhandahålla media och andra intressenter. Ta gärna kontakt med oss för köp av myggbilder!


MYGGBILDER


Här är ett urval av de stickmyggarter som vi fångat i våra fällor under åren 2002-2010. Samtliga är fotade av Thomas Persson Vinnersten.

Culex territans                         Coquillettidia richiardii     Aedes geniculatus

Aedes cinereus                         Aedes sticticus         Culiseta alaskaensis


Aedes sticticus

Aedes sticticus

Aedes communis

Aedes sticticus i mängd

Mygg på hett plåttak
       

        Myggfångst                                 CDC fälla