NYHETSARKIV


2014-12-04

Nu har även ansökningar om dispens från föreskrifter i Färnebofjärden nationalpark samt naturreservaten Ista, Gysinge, Östa, Hedesundafjärden, Bredforsen och Båtfors lämnats in till respektive länsstyrelsen.


2014-11-26

Två ansökningar har nu lämnats till Naturvårdsverket, Ansökan om dispens för spridning av biologisk bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälven översvämningsområden under 2015 från helikopter, och Ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000 områden vid nedre Dalälven under 2015. 

Kartorna till ansökan 2015 finns här.


2014-10-28

Myggsäsongen 2014 är avslutad, förutom avrapportering av bekämpningarna, larvprovtagningen och egenkontrollprogrammet till myndigheterna. Dessutom förbereder vi redan för säsongen 2015 och uppdaterar nu ansökningar för bekämpning med helikopter och inom Natura 2000 områden. Gällande Natura 2000 ansökan har vi haft ett bra samrådsmöte med berörda tillsynsmyndigheter för en vecka sedan. 

2014-09-05

Den sista augusti slutade årets bekämpningssäsong, som omfattade två lyckade bekämpningsinsatser. Nu väntar avrapportering av årets bekämpningar och förberedelse för nästa års insatser. Mygginsamlingen och kontrollprogrammet fortsätter dock en bit in i september, så fältsäsongen är inte riktigt över än.

2014-08-13

Dalälven har fortfarande låg vattenföring och lokalt regn har hittills inte heller lett till några översvämningar. Vi fortsätter ha koll på läget i de myggproduktiva våtmarkerna.

2014-07-11

Nu är årets andra bekämpningsinsats avslutad. Totalt bekämpades 831 ha och på alla kontrollställen har mygglarvsmängderna  reducerats med 100%.

2014-07-10

I dag bekämpades områden runt Gysinge på förmiddagen, därefter flyttade vi vidare till Tärnsjö. Under eftermiddagen/kvällen hoppas vi att kunna avsluta denna bekämpningsinsats


2014-07-09

Igår genomfördes bekämpningen runt Avesta, Bännbäck och Leknäs. I dag har vi bekämpat områden vid Bärrek, Ista och Fågle och fortsätter runt Österfärnebo.


2014-07-07

Den senaste översvämningen ledde till kläckning av översvämningsmygglarver och vi förbereder nu för en bekämpningsinsats. Bekämpningen kommer att börja i områden runt Avesta och Bännbäck på tisdag eftermiddag.

 

2014-07-04

Flödet i Dalälven har ökat och vattnet har börjat nå en del potentiella myggkläckningsplatser vid Avesta, Bännbäck och runt Färnebofjärden. Vi följer utvecklingen och är redo att sätta in en bekämpning om det behövs.


2014-06-19

Denna vecka har Naturvårdsverket skickat ett kompletterande beslut med tillstånd för bekämpning av översvämningsmygg kring sjön Hallaren. Vid behov kan vi nu alltså inkludera dessa områden i en bekämpningsinsats, men just nu är det inga aktuella översvämningar. Vi fortsätter dock såklart att kontinuerligt följa älven och väderläget.

Vi önskar alla Glad Midsommar utan översvämningsmygg!

2014-06-09

I går avslutades årets första bekämpningsinsats om 2482 ha. Kontrollerna efter bekämpningen är också klara, och på nästan alla kontrollställen  har mygglarvsmängderna reducerats med mellan 95 och 100%. På några ställen var reduktionen mindre (runt 80%). På dessa ställen hittade vi mygglarver  i 4:e stadiet samt puppor som kläcktes under den första lilla höjningen av vattenståndet den 25 maj. En del vuxna översvämningsmygg måste man alltså räkna med om cirka en vecka.


2014-06-07

I dag körde vi klart ytorna runt Tärnsjö och befinner oss nu i Mehedeby. I morgon fortsätter bekämpningen runt Kågbo, Ålbo och Sälja.


2014-06-06

Vi hoppas på förståelse att bekämpningshelikoptern är i luften även i dag på Nationaldagen  - mygglarverna tar inte hänsyn till helgdagar. Först ut i dag är områdena runt Gysinge. Senare på eftermiddagen flyttar vi vidare till Tärnsjö. När vi är klara runt Tärnsjö fortsätter vi med områdena vid Kågbo och Mehedeby under morgondagen.


2014-06-04

I dag fortsätter bekämpningen i områden runt Österfärnebo.


2014-06-03

Nu är vi igång med bekämpning i områden vid Bännbäck. Därefter flyttar vi vidare till områdena vid Bärrek, Fågle, Ista och Österfärnebo, följd av Gysinge. 


2014-05-31

Efter den senaste översvämningen har vi nu hittat stora mängder nykläckta översvämningsmygglarver. Förberedelser inför en bekämpningsinsats är i full gång och vi planerar att börja bekämpningen med helikoptern på tisdag. Först ut är områden vid Bännbäck. följt av områdena runtom Färnebofjärden.


2014-05-27

Vattenståndet i Färnebofjärden har varit hög rätt länge men värmen räckte inte till för att översvämningsmyggornas larver skulle kläckas. En liten ökning under den varma perioden  förra veckan ledde till en del larver i ett fåtal områden, och vi hade börjat planera en bekämpning av dessa områden. Enligt Vattenregleringsföretaget kan vi dock räkna med en rejäl höjning av flödet vid Långhag under det närmaste dygnet för att hantera de vattenmassorna i Dalälvens tillrinningsområdet i fjällen. Vi avvaktar därför med bekämpning och fortsätter följa utvecklingen från dag till dag.


2014-05-07

Det har visat sig att vi har missat att redovisa en fälla som har fångat fler än 5000 stickmygg per fällnatt, nämligen vid Ås. Detta är nu inrapporterat till Naturvårdsverket och därmed finns det möjlighet för ett nytt beslut för området vid Hallaren.


2014-05-02

Nu har Naturvårdsverket beslutat att tillåta myggbekämpning med helikopter och i Natura 2000 områden, med undantag av några områden vid Hallaren, samt vid Söderfors och Östveda. Hela beslutet inklusive kartor finns på Naturvårdsverket hemsida.

Vattenföringen i Dalälven är fortfarande relativt hög och det finns en del översvämmade områden. Vi kontrollerar regelbundet om kläckningen av översvämningsmygg har kommit i gång.
2013-09-02

Nu är det september och därmed är säsongen över för eventuella bekämpningsinsatser mot översvämningsmygg. Hela sommaren har präglats av torka så inga översvämningar har inträffat och inte heller några kläckningar av översvämningsmygg. Det har varit en myggfri sommar att njuta av för boende och turister vid nedre Dalälven!

Vi fortsätter nu med förberedelserna för nästa års ansökningar, fast det är oklart med finansiering och organisationsform för 2014.


2013-06-04

Nu finns Biologisk Myggkontroll på Företagshotellet Rosendal, Vårdsätravägen 5, 756 46 Uppsala. Välkomna på en kopp kaffe om ni har vägarna förbi!

Vi är även en hel del  i områdena vid Dalälven där arbetet med mygginsamling, egenkontrollprogram samt kontinuerligt koll på översvämnings- och mygglarvssituationen fortsätter, fast Dalälven hållit sig på låg nivå hittills.

2013-05-14

Nu på våren/försommaren följer vi noggrann utvecklingen av stickmygglarver i de områden som fortfarande är översvämmade, t ex vid Hillersbo, Möklinta och Huddunge. Först ut är larverna av skogsmyggarterna, sedan kommer Aedes cinereus och därefter kan larverna av Aedes sticticus  - målarten för bekämpning – kläckas fram. Vi har identifierat larver av Aedes cinereus men vi har inte sett kläckning av Aedes sticticus-larver än. Vi fortsätter därför med våra regelbundna besök i områdena.

Dalälven har varit på låg nivå men börjat stiga, och även här följer vi utvecklingen kontinuerligt.


2013-04-30

Naturvårdsverket har nu gett dispens för helikopterbaserad myggbekämpning och tillstånd för bekämpning i Natura 2000 områden, läs mer här. Även i år lämnas dock områden vid Ålbo och Hedesunda utan tillstånd för bekämpning.

Inför bekämpningssäsongens början har vi ett avtal med  helikopterföretaget Storm Heliworks och bekämpningsmedlet Vectobac G är levererat.

Vi har nu beredskap inför en eventuell kläckning av översvämningsmygg och följer vattennivåerna.


2013-02-04

Det är nu bestämt att det skall bli en ny organisation för myggbekämpningen och en utredning om möjliga organisationsformer hat satts igång. Under överbryggningen fortsätter Nedab som huvudman och förhandlingarna om löner och arbetsvillkor håller på avslutas.  Det betyder att det troligen kommer att finnas beredskap för myggbekämpning även sommaren 2013.