NYHETSARKIV


2016-09-01

Myggbekämpningssäsongen är över för i år, och vi klarade oss med en bekämpningsinsats. Myggmängderna var låga under sommaren, och förhoppningsvis hann många njuta av den vackra naturen vid Nedre Dalälven. Förberedelserna för ansökningarna om myggbekämpning 2017 är redan i gång.

Inventeringen av vuxna stickmygg och tömning av kläckfällorna i egenkontrollprogrammet fortsätter till veckan 37.


2016-07-19

Flödet och vattenståndet i Dalälven är fortfarande väldigt låga så det finns ingen risk för nya översvämningar. Områdena som kan drabbas av lokalt regn besöker vi cirka en gång i veckan för att hålla oss uppdaterade om situationen, men hittills har det varit lugnt även i dessa områden.


2016-06-13

Kontrollerna efter bekämpningen gav bra resultat med inga eller bara enstaka överlevande översvämningsmygglarver. Just nu är läget lugnt med relativt låga flöden i Dalälven men vår beredskap fortsätter såklart.

Den första juni välkomnade vi Sandra Holmgren som ny medarbetare inom Biologisk Myggkontroll/NEDAB. Sandra ska jobba som entomolog med egenkontroll-ansvar och fick en flygande start mitt i en bekämpningsinsats.


2016-06-05

I dag avslutades årets första myggbekämpningsinsats som hamnade på totalt 2037 ha. I morgon kör vi de sista kontrollerna efter bekämpningen.


2016-06-04

I dag bekämpade vi områden runt Gysinge, Sälja, Kerstinbo, Hedesunda, Sevallbo och Huddunge. I morgon fortsätter vi med områden vid Mehedeby och sedan avslutas denna bekämpningsinsats med områden vid Avesta.


2016-06-03

Bekämpningen runt Österfärnebo avslutades i kväll. I morgon fortsätter vi med områden runt Gysinge och Sälja.


2016-06-02

I morgon fredag fortsätter vi med områden runt Tärnsjö, och därefter flyttar vi vidare till Österfärnebo.


2016-06-02

Idag börjar årets första bekämpningsinsats och helikoptern kommer att vara i områden vid Bännbäck, Näckenbäck och Leknäs. Därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö.


2016-05-30

Nu finns det översvämmade områden både vid Dalälven och i områden oberoende av Dalälven, t ex Hallsjön vid Huddunge. Kläckningen av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång och vi förbereder  för en bekämpningsinsats. Vi planerar att kalibrera spridarutrustningen onsdag eftermiddag, och bekämpningen börjar då onsdag kväll eller torsdag morgon. Vi återkommer med information om vilka områden som kommer att bekämpas.

2016-05-17

Alla beslut från Naturvårdsverket och länsstyrelserna har  nu kommit, och alla tidigare sökta ramområden har fått tillstånd, medan följande nya sökta ramområden inom naturreservat och/eller Natura-2000 områden har fått avslag: Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen. Spjutholmen, samt delar av Båtfors. Uppdaterade kartor som visar områden med tillstånd och avslag finns här.


2016-05-02

Nu har beslutet från Naturvårdsverket kommit och vi har återigen fått dispens att sprida VectoBac G från helikopter samt tillstånd att sprida VectoBac G inom eller i anslutning till Natura 2000- områden. Det blev dock avslag för nya sökta ramområden inom tre Natura-2000 områden i Gävleborgs län, Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen samt Spjutholmen. Hela beslutet finns att läsa  här på Naturvårdsverkets hemsida.


2016-04-18

Fältsäsongen har börjat och nu kommer vi att vara ute mycket för att få en uppfattning om vattnet och utvecklingen av mygglarver, samt vilka arter det handlar om.

Vi har dock än så länge inte fått tillstånd för bekämpning av Naturvårdsverket.

2016-02-03

Verksamhetsledaren Jan O. Lundström har blivit inbjuden av IAEA att ingå i en internationell expertgrupp med anledning av det senaste utbrottet av Zika-virus. Expertgruppen ska mötas i Brasilien i slutet av februari och diskutera möjliga bekämpningsmetoder av Aedes aegypti, myggarten som sprider Zika-viruset. Metoden som kommer att stå i fokus är Sterile Insect Technique, SIT, som också har föreslagits som bekämpningsmetod för översvämningsmygg i Sverige, läs mer i redovisningen nedan.


2015-11-20

Nu har vi skickat två ansökningar inför myggbekämpning 2016 till Naturvårdsverket, ansökan om dispens för spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden från helikopter, samt ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven. En viktig del av dessa ansökningar är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som finns att läsa här: 

2015-10-30

Bekämpningarna 2015 är avrapporterade till Naturvårdsverket och  tillsynsmyndigheterna, och även två redovisningar som finns med som villkor i Naturvårdsverkets beslut om dispens 2015 har skickats ut. En redovisning handlar om "
Vi jobbar för fullt med ansökningarna för bekämpning med Vectobac G 2016 och hade i går samråd med tillsynsmyndigheterna. Vi planerar att inkludera en del utökade och nya ytor i ramområden för bekämpning efter sommarens erfarenheter med två väldigt stora översvämningar.
 

2015-08-14

Det är gott om svamp och bär i skogarna nu men tyvärr också gott om Aedes cinereus, en liten rödbrun mygga, se bilden nedan. Denna stickmyggart biter mest på benhöjd men när man böjer sig ner för att plocka svamp och bär så hamnar även händerna och ansiktet i rätt höjd. Aedes cinereus kan bära och överföra Sindbis virus som orsakar Ockelbosjukan, samt bakterien Francisella tularensis som ger sjukdomen harpest. För båda dessa sjukdomar är smittrisken som högst denna tid på året, och vi vill därför uppmana alla att använda bra täckande kläder och myggmedel när man rör sig ute i skogarna.

 2015-07-30

Nu är även årets tredje bekämpningsinsats avslutad och hamnade på totalt 1264 ha. Hittills har våra kontroller efter bekämpningen visat på bra resultat med 100% reduktion på alla provpunkter. De sista kontrollerna genomförs i morgon.

2015-07-30

Idag fortsätter vi med resterande ytor runt Storsjön i Möklinta, därefter flyttar vi vidare mot Huddunge för bekämpning vid Hallsjön, Karbosjön samt Åängarna.


2015-07-29

Idag hoppas vi att kunna fortsätta med bekämpningen och kommer att börja med områden vid Kågbo, följd av Bännbäck. Inventeringen igår visade som befarat på bekämpningsbehov i ytterligare områden, och vi planerar vidare för bekämpning vid Vivastbo, Möklinta, Hillersbo, Huddunge samt Åängarna söder om Tärnsjö. Återigen kan vädret ställer till med problem och tvingar oss att ändra i planeringen.


2015-07-27

På grund av den kraftiga vinden kunde vi inte bekämpa områden runt Bännbäck och Kågbo i dag. Dessutom har helgens regnoväder lett till översvämningar i nya områden som vi kommer att inventera i morgon och kolla efter översvämningsmygglarver. Det blir därför en paus i bekämpningsinsatsen i morgon, och så fortsätter vi med flygningen på onsdag.


2015-07-27

I dag fortsätter bekämpningen med områden runt Gysinge och Kågbo, därefter blir det områden vid Tärnsjö, Ingbo och Norr Ekedal, samt Bännbäck. Om vädret tillåter kommer vi avsluta denna insats på totalt 922 ha i dag.


2015-07-26

I går hann vi flyga områden vid Tyttbo, Bärrek och Fågle innan regnet satte stopp. I dag hoppas vi att regnet avtar så småningom så att vi kan fortsätta med bekämpningen i områden vid Ista och runt Österfärnebo. 


2015-07-24

I morgon börjar vi med nästa bekämpningsinsats som blir betydligt mindre än de två första insatser detta år. Bekämpningen omfattar totalt ca 930 ha med områden vid Bännbäck, Österfärnebo, Gysinge, Tärnsjö och Kågbo. Vi kommer att flyga områdena ungefär i denna turordning, lite beroende på vind och väder.


2015-07-22

Nu har vi årets tredje översvämning och ny kläckning av översvämningsmygglarver på flera ställen. Vi förbereder nu inför en bekämpningsinsats som börjar på lördag.


2015-07-17

Dalälven har börjat stiga igen och vissa områden är redan översvämmade. Dock förväntas en ytterligare ökning av flödet under helgen.  Vi är beredda att sätta i gång med en eventuell bekämpning när det behövs.


2015-07-03

På en del ställen har det blivit besvärliga mängder vuxna stickmygg och idag åkte vi runt området för att skaffa oss en överblick och möjliga förklaringar. Generellt är myggmängderna högre än de senaste två åren, men båda översvämningarna i år har varit bland de högsta vi någonsin har haft. Översvämningarnas omfattning kan jämföras med maj 2010 och juli 2012, och under dessa år var maxmängderna i fällorna exempelvis 42 500 stickmygg på Ista, 13 400 stickygg på Mattön, 59 600 stickmygg i Bärrek, 26 300 stickmygg i Öster Bännbäck, och 6 300 stickmygg i Mehedeby. Årets fångst hittar du här.

Översvämningsmygg sprider sig över stora områden, så det kan vara svårt att lista ut varifrån de kommer. De rör sig också på ett oförutsägbart sätt, och det kan vara mycket mygg på ett ställe en dag, och nästintill myggfritt nästa dag.

Efter dagens rundtur kan vi konstatera att vid extremt omfattande översvämningar produceras det Aedes sticticus i områden som vi inte har kunnat hitta tidigare. Analyserna visar att Kerstinbomyran antagligen producerat de översvämningsmygg som drabbat Kerstinbo, att några mindre områden utan tillstånd producerade mygg som drabbat Gysinge, att Finnbyggeön söder om Mattön och Västerön producerade mygg som drabbade detta område, att Gråtängarna och Ålboån producerat mygg som drabbat Smedsäng och Baggbo, att Tjursön producerat mygg som drabbat Ön i Hedesundafjärden och att ett område på norra sidan av Dalälven producerat mygg som drabbat Mehedeby. Med utgångspunkt från dessa nya kunskaper kommer vi att justera ansökningarna inför 2016 så den här situationen kan undvikas i framtiden.2015-06-25

Översvämningsmyggorna som kläcktes under den första översvämningen är nu i luften och honorna är på jakt efter blod, men i bekämpade områden finns väldigt få vuxna mygg. Obekämpade områden, exempelvis nyckelbiotoper på Mattön och vid Valmbäcken, har däremot stora mängder vuxna mygg och de blir fler när generationen från den andra översvämningen blir flygfärdiga och söker efter blod. Därmed finns det risk för viss inflygning av översvämningsmygg från dessa och andra obekämpade områden.

Vi fortsätter hålla koll på Dalälvens vattennivå och nederbördsmängderna. Tack vare regeringens beslut om 5 miljoner till myggbekämpning har vi nu även fortsättningsvis möjlighet att sätta in åtgärdar om en ny översvämning och kläckning av översvämningsmygglarver skulle inträffa, men den korta framförhållningen gör att det kan bli svårt att få leverans av bekämpningsmedlet i tid.

2015-06-15

I går kväll avslutades bekämpningen i områden runt Avesta. Nu återstår kontrollerna efter bekämpningen i en del områden, och hittills har våra kontroller visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter. Vi har haft två stora översvämningar inom kort tid, och denna bekämpningsinsats var ännu större än den första och omfattade totalt 4349 ha.

Mygglarvsproduktionen var enormt i många områden, och vi är medvetna att det finns viss risk för inflygning av vuxna översvämningsmygg från obekämpade områden. Vi kommer att gå genom vårt kartunderlag för ramområden för myggbekämpning inför nästa års ansökan.

2015-06-14

I dag flyger vi klart områden runt Hedesunda och Dalkarlsbo, sedan bekämpas områden vid Kågbo samt Mehedeby. I kväll eller i morgon avslutar vi denna insats med områden vid Avesta. Årets andra bekämpningsinsats var ännu större än den första och kommer att omfatta mer än 4000 ha totalt.


2015-06-12

På lördag kommer vi att utnyttja alla ljusa timmar då det väntas regnväder på söndag. Vi börjar redan kl 3.30 med områden runt Österfärnebo. Efter Österfärnebo fortsätter bekämpningen i områden runt Ålbo, Hedesunda och Dalkarlsbo.


2015-06-11

I morgon kommer bekämpningen att genomföras i områden runt Tärnsjö, Hällnäset, Östa, Ingbo och Norr Ekedal. Därefter fortsätter vi med områden runt Österfärnebo.


2015-06-10

Bekämpningen genomfördes i dag i områden runt Bännbäck, Tyttbo, Bärrek, Fågle och Ista. I morgon kommer vi att utgå från Gysinge under hela dagen.


2015-06-09

I morgon börjar bekämpningsinsats nr 2 och vi kommer att köra långa dagar för att hinna med bekämpningen av alla områden. Ni som bor nära bekämpningsområden får räkna med helikopterljud tidigt på morgonen  till sent på kvällen, vi behöver utnyttja alla ljusa timmar på dygnet. Denna översvämning är den största vi har varit med om hittills. På några ställen har vi sett att vattnet även finns utanför våra sökta ramområden för bekämpning, och vi kommer att se över dessa områden inför nästa års ansökan.


2015-06-08

Hela området mellan Avesta och Mehedeby drabbas av stora översvämningar och kläckningen av översvämningsmygglarver har kommit i gång. Vi planerar att börja bekämpningsinsatsen i områden vid Bännbäck på onsdag morgon, följt av områden vid Bärrek, Fågle och Ista.


2015-06-05

Kraftiga regn i hela Dalälvens avrinningsområde har lett till nästa ännu större översvämning. Vi förbereder nu infor nästa bekämpningsinsats som planeras för kommande vecka.


2015-05-28

Då är denna stora bekämpningsinsats avslutad! Våra kontroller efter bekämpningen visar på genomgående bra resultat med inga eller få levande larver på provpunkterna. Vi är dock medvetna om eventuella problem på grund av kastvindar som kan ha gjort att spridningen blir mindre jämt än vanligt. Samtidigt kunde vi inte vänta längre för då hade larverna kommit för långt i utvecklingen. Nu är bekämpningen genomförd i tid och innebär en mycket kraftig reduktion av mängden översvämningsmygg.


2015-05-27

På förmiddagen avslutades denna insats som omfattade totalt 3732 ha och är därmed den största hittills. De sista kontrollerna efter bekämpning utförs i morgon.


2015-05-25

I dag flyger vi områden runt Gysinge, följd av Ålbo och Hadeholm. I morgon blir det områden vid Mehedeby och Kågbo, samt eventuellt Huddunge. På onsdag hoppas vi att kunna avsluta denna insats med områden runt Avesta. Våra kontroller hittills har visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter.


2015-05-24

Vi körde i gång tidigt i dag med områden runt Österfärnebo. I dag planerar vi också att köra klart områden på Östa och Hällnäset. Därefter flyttar vi vidare till Gysinge.


2015-05-23

I dag fortsätter vi med områden runt Fågle och närmar oss Ista. Vi satsar mest på stora områden på grund av vinden. I går kontrollerade vi på några ställen att spridningen fungerar trots vinden. Dock avvaktar vi med små områden, och därför har vi lämnat några ytor kvar på Östa och Hällnäset i går. Vi kommer alltså att återvända dit senare.


2015-05-22

Vädret fortsätter ställa till med problem med vind och regnskurar. Vi anpassar flygningar efter vinden för att undvika långa pauser i spridningen. Denna bekämpningsinsatsen är bland de största vi har haft och vi försöker så gott vi kan att hinna med trots besvärligt väder. Idag fortsätter vi med områden vid Östa och Hällnäset innan vi fortsätter mot Bärrek och Fågle.


2015-05-21

I går kunde vi äntligen börja bekämpningen. Vi flög områden runt Bännbäck och började med Norr Ekedal. I dag flyger vi områden runt Tärnsjö.

2015-05-19

Vädret ställer återigen till det. På grund av starka kastvindar har vi inte börjat med bekämpningen i dag som planerat. Nu hoppas vi på bättre förhållande i morgon.


2015-05-18

I morgon bitti börjar vi bekämpningen i områden runt Bännbäck, därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö.


2015-05-17

På grund av vädret med ihållande regn och till och med snöblandat regn skjuter vi fram vår planering. Helikoptern kommer i morgon måndag och då blir det kalibrering av spridarutrustningen. Bekämpningen börjar på tisdag i områden runt Bännbäck.


2015-05-14

Det är stora översvämmade områden vid Dalälven och kläckningen av översvämningsmygglarver har kommit i gång. Vi förbereder nu för en bekämpningsinsats som planeras börja på söndag eller måndag.


2015-05-11

Fjällfloden har kommit igång och vattennivån i Dalälven stiger kraftigt. Vi följer noga utvecklingen, men det krävs också tillräckligt hög temperatur för att kläckningen av översvämningsmygg ska komma i gång.


2015-05-08

Fältsäsongen har börjat! I veckan kördes årets första "mygg-runda"  och resultatet av första fångsten finns under myggprognos. Kläckfällorna för egenkontrollprogrammet är också på plats och insamlingen är i gång.
Vi har också varit ute och kollat mygglarvssituationen, men ännu inget att oro sig för.


2015-04-30

Naturvårdsverket har nu, efter regeringens tillåtelse, lämnat Natura 2000- tillstånd till spridning av Vectobac G för bekämpning av översvämningsmygglarver, samt dispens för spridning av medlet från helikopter, läs hela beslutet  här.
Samtidigt har Kemikalieinspektionen beslutat om fortsatt godkännande för  VectoBac G, beslutet finns att läsa här.
Därmed är vi nu redo att sätta igång med bekämpningsinsatser mot översvämningsmyggorna vid nedre Dalälven när det behövs!

2015-02-16

Liksom tidigare år överlämnar Naturvårdsverket även i år frågan om tillåtlighet till bekämpning av översvämningsmygglarver i eller nära Natura 2000-områden till regeringen, se hemställan.


2015-01-23

Nu finns svaren på remissen om bekämpning av översvämningsmygg med Vectobac G vid  nedre Dalälven att läsa på Naturvårdsverket hemsida.


2014-12-15

Enligt önskemål från Naturvårdsverket kompletterades MKB:n med information om bekämpningens eventuella effekter på häckande vitryggig hackspett. Från sammanfattningen i MKB:n: "Bedömningen är att helikopter inte utgör någon störningsrisk för eventuella häckande par av den akut hotade vitryggiga hackspetten.Direkt påverkan av närgången fotografering eller fågelskådning kan dock vara ett problem."


2014-12-04Nu har även ansökningar om dispens från föreskrifter i Färnebofjärden nationalpark samt naturreservaten Ista, Gysinge, Östa, Hedesundafjärden, Bredforsen och Båtfors lämnats in till respektive länsstyrelsen.


2014-11-26

Två ansökningar har nu lämnats till Naturvårdsverket, här.


2014-10-28

Myggsäsongen 2014 är avslutad, förutom avrapportering av bekämpningarna, larvprovtagningen och egenkontrollprogrammet till myndigheterna. Dessutom förbereder vi redan för säsongen 2015 och uppdaterar nu ansökningar för bekämpning med helikopter och inom Natura 2000 områden. Gällande Natura 2000 ansökan har vi haft ett bra samrådsmöte med berörda tillsynsmyndigheter för en vecka sedan. 

2014-09-05

Den sista augusti slutade årets bekämpningssäsong, som omfattade två lyckade bekämpningsinsatser. Nu väntar avrapportering av årets bekämpningar och förberedelse för nästa års insatser. Mygginsamlingen och kontrollprogrammet fortsätter dock en bit in i september, så fältsäsongen är inte riktigt över än.

2014-08-13

Dalälven har fortfarande låg vattenföring och lokalt regn har hittills inte heller lett till några översvämningar. Vi fortsätter ha koll på läget i de myggproduktiva våtmarkerna.

2014-07-11

Nu är årets andra bekämpningsinsats avslutad. Totalt bekämpades 831 ha och på alla kontrollställen har mygglarvsmängderna  reducerats med 100%.

2014-07-10

I dag bekämpades områden runt Gysinge på förmiddagen, därefter flyttade vi vidare till Tärnsjö. Under eftermiddagen/kvällen hoppas vi att kunna avsluta denna bekämpningsinsats


2014-07-09

Igår genomfördes bekämpningen runt Avesta, Bännbäck och Leknäs. I dag har vi bekämpat områden vid Bärrek, Ista och Fågle och fortsätter runt Österfärnebo.


2014-07-07

Den senaste översvämningen ledde till kläckning av översvämningsmygglarver och vi förbereder nu för en bekämpningsinsats. Bekämpningen kommer att börja i områden runt Avesta och Bännbäck på tisdag eftermiddag.

 

2014-07-04

Flödet i Dalälven har ökat och vattnet har börjat nå en del potentiella myggkläckningsplatser vid Avesta, Bännbäck och runt Färnebofjärden. Vi följer utvecklingen och är redo att sätta in en bekämpning om det behövs.


2014-06-19

Denna vecka har Naturvårdsverket skickat ett kompletterande beslut med tillstånd för bekämpning av översvämningsmygg kring sjön Hallaren. Vid behov kan vi nu alltså inkludera dessa områden i en bekämpningsinsats, men just nu är det inga aktuella översvämningar. Vi fortsätter dock såklart att kontinuerligt följa älven och väderläget.

Vi önskar alla Glad Midsommar utan översvämningsmygg!

2014-06-09

I går avslutades årets första bekämpningsinsats om 2482 ha. Kontrollerna efter bekämpningen är också klara, och på nästan alla kontrollställen  har mygglarvsmängderna reducerats med mellan 95 och 100%. På några ställen var reduktionen mindre (runt 80%). På dessa ställen hittade vi mygglarver  i 4:e stadiet samt puppor som kläcktes under den första lilla höjningen av vattenståndet den 25 maj. En del vuxna översvämningsmygg måste man alltså räkna med om cirka en vecka.


2014-06-07

I dag körde vi klart ytorna runt Tärnsjö och befinner oss nu i Mehedeby. I morgon fortsätter bekämpningen runt Kågbo, Ålbo och Sälja.


2014-06-06

Vi hoppas på förståelse att bekämpningshelikoptern är i luften även i dag på Nationaldagen  - mygglarverna tar inte hänsyn till helgdagar. Först ut i dag är områdena runt Gysinge. Senare på eftermiddagen flyttar vi vidare till Tärnsjö. När vi är klara runt Tärnsjö fortsätter vi med områdena vid Kågbo och Mehedeby under morgondagen.


2014-06-04

I dag fortsätter bekämpningen i områden runt Österfärnebo.


2014-06-03

Nu är vi igång med bekämpning i områden vid Bännbäck. Därefter flyttar vi vidare till områdena vid Bärrek, Fågle, Ista och Österfärnebo, följd av Gysinge. 


2014-05-31

Efter den senaste översvämningen har vi nu hittat stora mängder nykläckta översvämningsmygglarver. Förberedelser inför en bekämpningsinsats är i full gång och vi planerar att börja bekämpningen med helikoptern på tisdag. Först ut är områden vid Bännbäck. följt av områdena runtom Färnebofjärden.


2014-05-27

Vattenståndet i Färnebofjärden har varit hög rätt länge men värmen räckte inte till för att översvämningsmyggornas larver skulle kläckas. En liten ökning under den varma perioden  förra veckan ledde till en del larver i ett fåtal områden, och vi hade börjat planera en bekämpning av dessa områden. Enligt Vattenregleringsföretaget kan vi dock räkna med en rejäl höjning av flödet vid Långhag under det närmaste dygnet för att hantera de vattenmassorna i Dalälvens tillrinningsområdet i fjällen. Vi avvaktar därför med bekämpning och fortsätter följa utvecklingen från dag till dag.


2014-05-07

Det har visat sig att vi har missat att redovisa en fälla som har fångat fler än 5000 stickmygg per fällnatt, nämligen vid Ås. Detta är nu inrapporterat till Naturvårdsverket och därmed finns det möjlighet för ett nytt beslut för området vid Hallaren.


2014-05-02

Nu har Naturvårdsverket beslutat att tillåta myggbekämpning med helikopter och i Natura 2000 områden, med undantag av några områden vid Hallaren, samt vid Söderfors och Östveda. Hela beslutet inklusive kartor finns på Naturvårdsverket hemsida.

Vattenföringen i Dalälven är fortfarande relativt hög och det finns en del översvämmade områden. Vi kontrollerar regelbundet om kläckningen av översvämningsmygg har kommit i gång.