NYHETSARKIV


2013-09-02

Nu är det september och därmed är säsongen över för eventuella bekämpningsinsatser mot översvämningsmygg. Hela sommaren har präglats av torka så inga översvämningar har inträffat och inte heller några kläckningar av översvämningsmygg. Det har varit en myggfri sommar att njuta av för boende och turister vid nedre Dalälven!

Vi fortsätter nu med förberedelserna för nästa års ansökningar, fast det är oklart med finansiering och organisationsform för 2014.


2013-06-04

Nu finns Biologisk Myggkontroll på Företagshotellet Rosendal, Vårdsätravägen 5, 756 46 Uppsala. Välkomna på en kopp kaffe om ni har vägarna förbi!

Vi är även en hel del  i områdena vid Dalälven där arbetet med mygginsamling, egenkontrollprogram samt kontinuerligt koll på översvämnings- och mygglarvssituationen fortsätter, fast Dalälven hållit sig på låg nivå hittills.

2013-05-14

Nu på våren/försommaren följer vi noggrann utvecklingen av stickmygglarver i de områden som fortfarande är översvämmade, t ex vid Hillersbo, Möklinta och Huddunge. Först ut är larverna av skogsmyggarterna, sedan kommer Aedes cinereus och därefter kan larverna av Aedes sticticus  - målarten för bekämpning – kläckas fram. Vi har identifierat larver av Aedes cinereus men vi har inte sett kläckning av Aedes sticticus-larver än. Vi fortsätter därför med våra regelbundna besök i områdena.

Dalälven har varit på låg nivå men börjat stiga, och även här följer vi utvecklingen kontinuerligt.


2013-04-30

Naturvårdsverket har nu gett dispens för helikopterbaserad myggbekämpning och tillstånd för bekämpning i Natura 2000 områden, läs mer här. Även i år lämnas dock områden vid Ålbo och Hedesunda utan tillstånd för bekämpning.

Inför bekämpningssäsongens början har vi ett avtal med  helikopterföretaget Storm Heliworks och bekämpningsmedlet Vectobac G är levererat.

Vi har nu beredskap inför en eventuell kläckning av översvämningsmygg och följer vattennivåerna.


2013-02-04

Det är nu bestämt att det skall bli en ny organisation för myggbekämpningen och en utredning om möjliga organisationsformer hat satts igång. Under överbryggningen fortsätter Nedab som huvudman och förhandlingarna om löner och arbetsvillkor håller på avslutas.  Det betyder att det troligen kommer att finnas beredskap för myggbekämpning även sommaren 2013.