NYHETSARKIV


2015-06-14

I dag flyger vi klart områden runt Hedesunda och Dalkarlsbo, sedan bekämpas områden vid Kågbo samt Mehedeby. I kväll eller i morgon avslutar vi denna insats med områden vid Avesta. Årets andra bekämpningsinsats var ännu större än den första och kommer att omfatta mer än 4000 ha totalt.


2015-06-12

På lördag kommer vi att utnyttja alla ljusa timmar då det väntas regnväder på söndag. Vi börjar redan kl 3.30 med områden runt Österfärnebo. Efter Österfärnebo fortsätter bekämpningen i områden runt Ålbo, Hedesunda och Dalkarlsbo.


2015-06-11

I morgon kommer bekämpningen att genomföras i områden runt Tärnsjö, Hällnäset, Östa, Ingbo och Norr Ekedal. Därefter fortsätter vi med områden runt Österfärnebo.


2015-06-10

Bekämpningen genomfördes i dag i områden runt Bännbäck, Tyttbo, Bärrek, Fågle och Ista. I morgon kommer vi att utgå från Gysinge under hela dagen.


2015-06-09

I morgon börjar bekämpningsinsats nr 2 och vi kommer att köra långa dagar för att hinna med bekämpningen av alla områden. Ni som bor nära bekämpningsområden får räkna med helikopterljud tidigt på morgonen  till sent på kvällen, vi behöver utnyttja alla ljusa timmar på dygnet. Denna översvämning är den största vi har varit med om hittills. På några ställen har vi sett att vattnet även finns utanför våra sökta ramområden för bekämpning, och vi kommer att se över dessa områden inför nästa års ansökan.


2015-06-08

Hela området mellan Avesta och Mehedeby drabbas av stora översvämningar och kläckningen av översvämningsmygglarver har kommit i gång. Vi planerar att börja bekämpningsinsatsen i områden vid Bännbäck på onsdag morgon, följt av områden vid Bärrek, Fågle och Ista.


2015-06-05

Kraftiga regn i hela Dalälvens avrinningsområde har lett till nästa ännu större översvämning. Vi förbereder nu infor nästa bekämpningsinsats som planeras för kommande vecka.


2015-05-28

Då är denna stora bekämpningsinsats avslutad! Våra kontroller efter bekämpningen visar på genomgående bra resultat med inga eller få levande larver på provpunkterna. Vi är dock medvetna om eventuella problem på grund av kastvindar som kan ha gjort att spridningen blir mindre jämt än vanligt. Samtidigt kunde vi inte vänta längre för då hade larverna kommit för långt i utvecklingen. Nu är bekämpningen genomförd i tid och innebär en mycket kraftig reduktion av mängden översvämningsmygg.


2015-05-27

På förmiddagen avslutades denna insats som omfattade totalt 3732 ha och är därmed den största hittills. De sista kontrollerna efter bekämpning utförs i morgon.


2015-05-25

I dag flyger vi områden runt Gysinge, följd av Ålbo och Hadeholm. I morgon blir det områden vid Mehedeby och Kågbo, samt eventuellt Huddunge. På onsdag hoppas vi att kunna avsluta denna insats med områden runt Avesta. Våra kontroller hittills har visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter.


2015-05-24

Vi körde i gång tidigt i dag med områden runt Österfärnebo. I dag planerar vi också att köra klart områden på Östa och Hällnäset. Därefter flyttar vi vidare till Gysinge.


2015-05-23

I dag fortsätter vi med områden runt Fågle och närmar oss Ista. Vi satsar mest på stora områden på grund av vinden. I går kontrollerade vi på några ställen att spridningen fungerar trots vinden. Dock avvaktar vi med små områden, och därför har vi lämnat några ytor kvar på Östa och Hällnäset i går. Vi kommer alltså att återvända dit senare.


2015-05-22

Vädret fortsätter ställa till med problem med vind och regnskurar. Vi anpassar flygningar efter vinden för att undvika långa pauser i spridningen. Denna bekämpningsinsatsen är bland de största vi har haft och vi försöker så gott vi kan att hinna med trots besvärligt väder. Idag fortsätter vi med områden vid Östa och Hällnäset innan vi fortsätter mot Bärrek och Fågle.


2015-05-21

I går kunde vi äntligen börja bekämpningen. Vi flög områden runt Bännbäck och började med Norr Ekedal. I dag flyger vi områden runt Tärnsjö.

2015-05-19

Vädret ställer återigen till det. På grund av starka kastvindar har vi inte börjat med bekämpningen i dag som planerat. Nu hoppas vi på bättre förhållande i morgon.


2015-05-18

I morgon bitti börjar vi bekämpningen i områden runt Bännbäck, därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö.


2015-05-17

På grund av vädret med ihållande regn och till och med snöblandat regn skjuter vi fram vår planering. Helikoptern kommer i morgon måndag och då blir det kalibrering av spridarutrustningen. Bekämpningen börjar på tisdag i områden runt Bännbäck.


2015-05-14

Det är stora översvämmade områden vid Dalälven och kläckningen av översvämningsmygglarver har kommit i gång. Vi förbereder nu för en bekämpningsinsats som planeras börja på söndag eller måndag.


2015-05-11

Fjällfloden har kommit igång och vattennivån i Dalälven stiger kraftigt. Vi följer noga utvecklingen, men det krävs också tillräckligt hög temperatur för att kläckningen av översvämningsmygg ska komma i gång.


2015-05-08

Fältsäsongen har börjat! I veckan kördes årets första "mygg-runda"  och resultatet av första fångsten finns under myggprognos. Kläckfällorna för egenkontrollprogrammet är också på plats och insamlingen är i gång.
Vi har också varit ute och kollat mygglarvssituationen, men ännu inget att oro sig för.


2015-04-30

Naturvårdsverket har nu, efter regeringens tillåtelse, lämnat Natura 2000- tillstånd till spridning av Vectobac G för bekämpning av översvämningsmygglarver, samt dispens för spridning av medlet från helikopter, läs hela beslutet  här.
Samtidigt har Kemikalieinspektionen beslutat om fortsatt godkännande för  VectoBac G, beslutet finns att läsa här.
Därmed är vi nu redo att sätta igång med bekämpningsinsatser mot översvämningsmyggorna vid nedre Dalälven när det behövs!

2015-02-16

Liksom tidigare år överlämnar Naturvårdsverket även i år frågan om tillåtlighet till bekämpning av översvämningsmygglarver i eller nära Natura 2000-områden till regeringen, se hemställan.


2015-01-23

Nu finns svaren på remissen om bekämpning av översvämningsmygg med Vectobac G vid  nedre Dalälven att läsa på Naturvårdsverket hemsida.


2014-12-15

Enligt önskemål från Naturvårdsverket kompletterades MKB:n med information om bekämpningens eventuella effekter på häckande vitryggig hackspett. Från sammanfattningen i MKB:n: "Bedömningen är att helikopter inte utgör någon störningsrisk för eventuella häckande par av den akut hotade vitryggiga hackspetten.Direkt påverkan av närgången fotografering eller fågelskådning kan dock vara ett problem."2014-12-04

Nu har även ansökningar om dispens från föreskrifter i Färnebofjärden nationalpark samt naturreservaten Ista, Gysinge, Östa, Hedesundafjärden, Bredforsen och Båtfors lämnats in till respektive länsstyrelsen.


2014-11-26

Två ansökningar har nu lämnats till Naturvårdsverket, Ansökan om dispens för spridning av biologisk bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälven översvämningsområden under 2015 från helikopter, och Ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000 områden vid nedre Dalälven under 2015. 

Kartorna till ansökan 2015 finns här.


2014-10-28

Myggsäsongen 2014 är avslutad, förutom avrapportering av bekämpningarna, larvprovtagningen och egenkontrollprogrammet till myndigheterna. Dessutom förbereder vi redan för säsongen 2015 och uppdaterar nu ansökningar för bekämpning med helikopter och inom Natura 2000 områden. Gällande Natura 2000 ansökan har vi haft ett bra samrådsmöte med berörda tillsynsmyndigheter för en vecka sedan. 

2014-09-05

Den sista augusti slutade årets bekämpningssäsong, som omfattade två lyckade bekämpningsinsatser. Nu väntar avrapportering av årets bekämpningar och förberedelse för nästa års insatser. Mygginsamlingen och kontrollprogrammet fortsätter dock en bit in i september, så fältsäsongen är inte riktigt över än.

2014-08-13

Dalälven har fortfarande låg vattenföring och lokalt regn har hittills inte heller lett till några översvämningar. Vi fortsätter ha koll på läget i de myggproduktiva våtmarkerna.

2014-07-11

Nu är årets andra bekämpningsinsats avslutad. Totalt bekämpades 831 ha och på alla kontrollställen har mygglarvsmängderna  reducerats med 100%.

2014-07-10

I dag bekämpades områden runt Gysinge på förmiddagen, därefter flyttade vi vidare till Tärnsjö. Under eftermiddagen/kvällen hoppas vi att kunna avsluta denna bekämpningsinsats


2014-07-09

Igår genomfördes bekämpningen runt Avesta, Bännbäck och Leknäs. I dag har vi bekämpat områden vid Bärrek, Ista och Fågle och fortsätter runt Österfärnebo.


2014-07-07

Den senaste översvämningen ledde till kläckning av översvämningsmygglarver och vi förbereder nu för en bekämpningsinsats. Bekämpningen kommer att börja i områden runt Avesta och Bännbäck på tisdag eftermiddag.

 

2014-07-04

Flödet i Dalälven har ökat och vattnet har börjat nå en del potentiella myggkläckningsplatser vid Avesta, Bännbäck och runt Färnebofjärden. Vi följer utvecklingen och är redo att sätta in en bekämpning om det behövs.


2014-06-19

Denna vecka har Naturvårdsverket skickat ett kompletterande beslut med tillstånd för bekämpning av översvämningsmygg kring sjön Hallaren. Vid behov kan vi nu alltså inkludera dessa områden i en bekämpningsinsats, men just nu är det inga aktuella översvämningar. Vi fortsätter dock såklart att kontinuerligt följa älven och väderläget.

Vi önskar alla Glad Midsommar utan översvämningsmygg!

2014-06-09

I går avslutades årets första bekämpningsinsats om 2482 ha. Kontrollerna efter bekämpningen är också klara, och på nästan alla kontrollställen  har mygglarvsmängderna reducerats med mellan 95 och 100%. På några ställen var reduktionen mindre (runt 80%). På dessa ställen hittade vi mygglarver  i 4:e stadiet samt puppor som kläcktes under den första lilla höjningen av vattenståndet den 25 maj. En del vuxna översvämningsmygg måste man alltså räkna med om cirka en vecka.


2014-06-07

I dag körde vi klart ytorna runt Tärnsjö och befinner oss nu i Mehedeby. I morgon fortsätter bekämpningen runt Kågbo, Ålbo och Sälja.


2014-06-06

Vi hoppas på förståelse att bekämpningshelikoptern är i luften även i dag på Nationaldagen  - mygglarverna tar inte hänsyn till helgdagar. Först ut i dag är områdena runt Gysinge. Senare på eftermiddagen flyttar vi vidare till Tärnsjö. När vi är klara runt Tärnsjö fortsätter vi med områdena vid Kågbo och Mehedeby under morgondagen.


2014-06-04

I dag fortsätter bekämpningen i områden runt Österfärnebo.


2014-06-03

Nu är vi igång med bekämpning i områden vid Bännbäck. Därefter flyttar vi vidare till områdena vid Bärrek, Fågle, Ista och Österfärnebo, följd av Gysinge. 


2014-05-31

Efter den senaste översvämningen har vi nu hittat stora mängder nykläckta översvämningsmygglarver. Förberedelser inför en bekämpningsinsats är i full gång och vi planerar att börja bekämpningen med helikoptern på tisdag. Först ut är områden vid Bännbäck. följt av områdena runtom Färnebofjärden.


2014-05-27

Vattenståndet i Färnebofjärden har varit hög rätt länge men värmen räckte inte till för att översvämningsmyggornas larver skulle kläckas. En liten ökning under den varma perioden  förra veckan ledde till en del larver i ett fåtal områden, och vi hade börjat planera en bekämpning av dessa områden. Enligt Vattenregleringsföretaget kan vi dock räkna med en rejäl höjning av flödet vid Långhag under det närmaste dygnet för att hantera de vattenmassorna i Dalälvens tillrinningsområdet i fjällen. Vi avvaktar därför med bekämpning och fortsätter följa utvecklingen från dag till dag.


2014-05-07

Det har visat sig att vi har missat att redovisa en fälla som har fångat fler än 5000 stickmygg per fällnatt, nämligen vid Ås. Detta är nu inrapporterat till Naturvårdsverket och därmed finns det möjlighet för ett nytt beslut för området vid Hallaren.


2014-05-02

Nu har Naturvårdsverket beslutat att tillåta myggbekämpning med helikopter och i Natura 2000 områden, med undantag av några områden vid Hallaren, samt vid Söderfors och Östveda. Hela beslutet inklusive kartor finns på Naturvårdsverket hemsida.

Vattenföringen i Dalälven är fortfarande relativt hög och det finns en del översvämmade områden. Vi kontrollerar regelbundet om kläckningen av översvämningsmygg har kommit i gång.