Verksamhet inom Biologisk Myggkontroll


Vår viktigaste verksamhet är såklart myggbekämpningen, men vi håller dessutom på med mygginsamling, egenkontroll, och utveckling av kartläggningsmetoder.
Huvudman för Biologisk Myggkontroll är Nedre Dalälven Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) som är ett helägt dotterbolag till Nedre Dalälvens Intresseförening. Om styrelsen och NeDa:s verksamhet i övrigt finns att läsa på Nedre Dalälvens hemsida . Bekämpningen finansieras genom stöd från staten och berörda kommuner.