Detta visste Du kanske inte om stickmyggor?


* Det är enbart honmyggorna som sticks och suger blod. Honorna behöver extra protein för att kunna producera ägg.

* Det finns över 3500 arter av stickmygg beskrivna i världen! I Sverige förekommer 47av dessa arter.

* Både översvämningsmygg OCH skogsmygg är stickmyggor!

* Hanmyggorna kläcks fore honmyggorna och har dessutom en kortare livtid (några veckor till skillnad från honmyggorna som kan leva upp till 2 månader).

* Både hanmyggor och honmyggor behöver energi för att flyga och den får de från blomnektar.

* Stickmygg är mest aktiva i skymningen, även om det finns de arter som är aktiva dygnet runt.

* Myggbettet är en allergisk reaktion på stickmyggans saliv. Hur stor reaktionen blir är individuell.

* En stickmygghona kan suga blod vid mer än ett tillfälle under sitt liv.

* Stickmyggor attraheras av olika saker bland annat värme, koldioxid och olika luktämnen.

* Det bästa skyddet mot stickmygg är ljust lössittande och heltäckande kläder samt att använda repellenter på de oskyddade hudytorna.

* Stickmyggor kan , beroende på art, övervintra som ägg, larv och fullvuxen individ.


   

 Honmygga som suger blod            Hanmygga som suger nektar

(foto Thomas Persson Vinnersten)