2014-09-05

Den sista augusti slutade årets bekämpningssäsong, som omfattade två lyckade bekämpningsinsatser. Nu väntar avrapportering av årets bekämpningar och förberedelse för nästa års insatser. Mygginsamlingen och kontrollprogrammet fortsätter dock en bit in i september, så fältsäsongen är inte riktigt över än. 

 

senast ändrad fredag 5 september 2014
ansvarig Martina Schäfer