2014-12-15

Enligt önskemål från Naturvårdsverket kompletterades MKB:n med information om bekämpningens eventuella effekter på häckande vitryggig hackspett. Från sammanfattningen i MKB:n: "Bedömningen är att helikopter inte utgör någon störningsrisk för eventuella häckande par av den akut hotade vitryggiga hackspetten.Direkt påverkan av närgången fotografering eller fågelskådning kan dock vara ett problem."

2014-12-04

Nu har även ansökningar om dispens från föreskrifter i Färnebofjärden nationalpark samt naturreservaten Ista, Gysinge, Östa, Hedesundafjärden, Bredforsen och Båtfors lämnats in till respektive länsstyrelsen.


2014-11-26

Två ansökningar har nu lämnats till Naturvårdsverket, Ansökan om dispens för spridning av biologisk bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälven översvämningsområden under 2015 från helikopter, och Ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000 områden vid nedre Dalälven under 2015. 

Kartorna till ansökan 2015 finns här.

 

 

senast ändrad måndag 15 december 2014
ansvarig Martina Schäfer