2014-10-28

Myggsäsongen 2014 är avslutad, förutom avrapportering av bekämpningarna, larvprovtagningen och egenkontrollprogrammet till myndigheterna. Dessutom förbereder vi redan för säsongen 2015 och uppdaterar nu ansökningar för bekämpning med helikopter och inom Natura 2000 områden. Gällande Natura 2000 ansökan har vi haft ett bra samrådsmöte med berörda tillsynsmyndigheter för en vecka sedan. 


2014-09-05

Den sista augusti slutade årets bekämpningssäsong, som omfattade två lyckade bekämpningsinsatser. Nu väntar avrapportering av årets bekämpningar och förberedelse för nästa års insatser. Mygginsamlingen och kontrollprogrammet fortsätter dock en bit in i september, så fältsäsongen är inte riktigt över än. 

 

senast ändrad tisdag 28 oktober 2014
ansvarig Martina Schäfer