2016-05-17

Alla beslut från Naturvårdsverket och länsstyrelserna har  nu kommit, och alla tidigare sökta ramområden har fått tillstånd, medan följande nya sökta ramområden inom naturreservat och/eller Natura-2000 områden har fått avslag: Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen. Spjutholmen, samt delar av Båtfors. Uppdaterade kartor som visar områden med tillstånd och avslag finns här.


2016-05-02

Nu har beslutet från Naturvårdsverket kommit och vi har återigen fått dispens att sprida VectoBac G från helikopter samt tillstånd att sprida VectoBac G inom eller i anslutning till Natura 2000- områden. Det blev dock avslag för nya sökta ramområden inom tre Natura-2000 områden i Gävleborgs län, Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen samt Spjutholmen. Hela beslutet finns att läsa  här på Naturvårdsverkets hemsida.


senast ändrad tisdag 17 maj 2016
ansvarig Martina Schäfer