2016-02-03

Verksamhetsledaren Jan O. Lundström har blivit inbjuden av IAEA att ingå i en internationell expertgrupp med anledning av det senaste utbrottet av Zika-virus. Expertgruppen ska mötas i Brasilien i slutet av februari och diskutera möjliga bekämpningsmetoder av Aedes aegypti, myggarten som sprider Zika-viruset. Metoden som kommer att stå i fokus är Sterile Insect Technique, SIT, som också har föreslagits som bekämpningsmetod för översvämningsmygg i Sverige, läs mer i redovisningen nedan.2016-02-01

Vi har en ledig tjänst och söker en entomolog, för mer information se utlysningen.

2016-01-15

Idag har vi skickat dispensansökningar för myggbekämpning 2016 inom Färnebofjärden nationalpark och nio naturreservat.

2015-11-20

Nu har vi skickat två ansökningar inför myggbekämpning 2016 till Naturvårdsverket, ansökan om dispens för spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden från helikopter, samt ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven. En viktig del av dessa ansökningar är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som finns att läsa här:  

senast ändrad onsdag 3 februari 2016
ansvarig Martina Schäfer