2014-02-18

Nu har alla berörda kommuner och länstyrelsen fått anmälan om myggbekämpning 2014.

Handläggningen av våra ansökningar på Naturvårdsverket fortsätter och vi har fått möjlighet att bemöta de inkomna remisssvaren, se vidare på Naturvårdsverket hemsida.
 

 

senast ändrad: måndag 3 mars 2014
ansvarig Martina Schäfer