2015-06-25

Översvämningsmyggorna som kläcktes under den första översvämningen är nu i luften och honorna är på jakt efter blod, men i bekämpade områden finns väldigt få vuxna mygg. Obekämpade områden, exempelvis nyckelbiotoper på Mattön och vid Valmbäcken, har däremot stora mängder vuxna mygg och de blir fler när generationen från den andra översvämningen blir flygfärdiga och söker efter blod. Därmed finns det risk för viss inflygning av översvämningsmygg från dessa och andra obekämpade områden.

Vi fortsätter hålla koll på Dalälvens vattennivå och nederbördsmängderna. Tack vare regeringens beslut om 5 miljoner till myggbekämpning har vi nu även fortsättningsvis möjlighet att sätta in åtgärdar om en ny översvämning och kläckning av översvämningsmygglarver skulle inträffa, men den korta framförhållningen gör att det kan bli svårt att få leverans av bekämpningsmedlet i tid.

2015-06-15

I går kväll avslutades bekämpningen i områden runt Avesta. Nu återstår kontrollerna efter bekämpningen i en del områden, och hittills har våra kontroller visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter. Vi har haft två stora översvämningar inom kort tid, och denna bekämpningsinsats var ännu större än den första och omfattade totalt 4349 ha.

Mygglarvsproduktionen var enormt i många områden, och vi är medvetna att det finns viss risk för inflygning av vuxna översvämningsmygg från obekämpade områden. Vi kommer att gå genom vårt kartunderlag för ramområden för myggbekämpning inför nästa års ansökan.

 

 

senast ändrad torsdag 25 juni 2015
ansvarig Martina Schäfer