2016-05-30

Nu finns det översvämmade områden både vid Dalälven och i områden oberoende av Dalälven, t ex Hallsjön vid Huddunge. Kläckningen av översvämningsmyggornas larver har kommit i gång och vi förbereder  för en bekämpningsinsats. Vi planerar att kalibrera spridarutrustningen onsdag eftermiddag, och bekämpningen börjar då onsdag kväll eller torsdag morgon. Vi återkommer med information om vilka områden som kommer att bekämpas.


2016-05-17

Alla beslut från Naturvårdsverket och länsstyrelserna har  nu kommit, och alla tidigare sökta ramområden har fått tillstånd, medan följande nya sökta ramområden inom naturreservat och/eller Natura-2000 områden har fått avslag: Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen. Spjutholmen, samt delar av Båtfors. Uppdaterade kartor som visar områden med tillstånd och avslag finns här.


2016-05-02

Nu har beslutet från Naturvårdsverket kommit och vi har återigen fått dispens att sprida VectoBac G från helikopter samt tillstånd att sprida VectoBac G inom eller i anslutning till Natura 2000- områden. Det blev dock avslag för nya sökta ramområden inom tre Natura-2000 områden i Gävleborgs län, Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen samt Spjutholmen. Hela beslutet finns att läsa  här på Naturvårdsverkets hemsida.


senast ändrad måndag 30 maj 2016
ansvarig Martina Schäfer