2014-11-26

Två ansökningar har nu lämnats till Naturvårdsverket, Ansökan om dispens för spridning av biologisk bekämpningsmedel mot stickmyggor i Dalälven översvämningsområden under 2015 från helikopter, och Ansökan om dispens för helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000 områden vid nedre Dalälven under 2015. 

Ur sammanfattningen i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 2015:

"Bekämpning av översvämningsmyggor kan behövas inom sju kommuner vid nedre Dalälven inom ett ramområde på totalt 9 320 ha, men den maximala enskilda insatsen beräknas till 5 000 ha.

Det kan bli aktuellt med upp till fyra insatser per säsong och område och totalt upp till 170 000 kg VectoBac G kan behövas under 2015. De aktuella ramområdena inkluderar totalt 3 388 ha inom 14 Natura 2000-områden och det maximala förväntade årsbehovet av Vectobac G beräknas till 90 000 kg inom dessa områden.  "


Hela MKB:n kan du läsa här och kartorna till ansökan 2015 finns här.

 

 

senast ändrad onsdag 26 november 2014
ansvarig Martina Schäfer