2016-09-01

Myggbekämpningssäsongen är över för i år, och vi klarade oss med en bekämpningsinsats. Myggmängderna var låga under sommaren, och förhoppningsvis hann många njuta av den vackra naturen vid Nedre Dalälven. Förberedelserna för ansökningarna om myggbekämpning 2017 är redan i gång.

Inventeringen av vuxna stickmygg och tömning av kläckfällorna i egenkontrollprogrammet fortsätter till veckan 37.


2016-07-19

Flödet och vattenståndet i Dalälven är fortfarande väldigt låga så det finns ingen risk för nya översvämningar. Områdena som kan drabbas av lokalt regn besöker vi cirka en gång i veckan för att hålla oss uppdaterade om situationen, men hittills har det varit lugnt även i dessa områden.senast ändrad torsdag 1 september 2016
ansvarig Martina Schäfer