2015-05-28

Då är denna stora bekämpningsinsats avslutad! Våra kontroller efter bekämpningen visar på genomgående bra resultat med inga eller få levande larver på provpunkterna. Vi är dock medvetna om eventuella problem på grund av kastvindar som kan ha gjort att spridningen blir mindre jämt än vanligt. Samtidigt kunde vi inte vänta längre för då hade larverna kommit för långt i utvecklingen. Nu är bekämpningen genomförd i tid och innebär en mycket kraftig reduktion av mängden översvämningsmygg.


2015-05-27

På förmiddagen avslutades denna insats som omfattade totalt 3732 ha och är därmed den största hittills. De sista kontrollerna efter bekämpning utförs i morgon.


2015-05-25

I dag flyger vi områden runt Gysinge, följd av Ålbo och Hadeholm. I morgon blir det områden vid Mehedeby och Kågbo, samt eventuellt Huddunge. På onsdag hoppas vi att kunna avsluta denna insats med områden runt Avesta. Våra kontroller hittills har visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter.


2015-05-24

Vi körde i gång tidigt i dag med områden runt Österfärnebo. I dag planerar vi också att köra klart områden på Östa och Hällnäset. Därefter flyttar vi vidare till Gysinge.


2015-05-23

I dag fortsätter vi med områden runt Fågle och närmar oss Ista. Vi satsar mest på stora områden på grund av vinden. I går kontrollerade vi på några ställen att spridningen fungerar trots vinden. Dock avvaktar vi med små områden, och därför har vi lämnat några ytor kvar på Östa och Hällnäset i går. Vi kommer alltså att återvända dit senare.


2015-05-22

Vädret fortsätter ställa till med problem med vind och regnskurar. Vi anpassar flygningar efter vinden för att undvika långa pauser i spridningen. Denna bekämpningsinsatsen är bland de största vi har haft och vi försöker så gott vi kan att hinna med trots besvärligt väder. Idag fortsätter vi med områden vid Östa och Hällnäset innan vi fortsätter mot Bärrek och Fågle.


2015-05-21

I går kunde vi äntligen börja bekämpningen. Vi flög områden runt Bännbäck och började med Norr Ekedal. I dag flyger vi områden runt Tärnsjö.

2015-05-19

Vädret ställer återigen till det. På grund av starka kastvindar har vi inte börjat med bekämpningen i dag som planerat. Nu hoppas vi på bättre förhållande i morgon.


2015-05-18

I morgon bitti börjar vi bekämpningen i områden runt Bännbäck, därefter fortsätter vi med områden runt Tärnsjö.


2015-05-17

På grund av vädret med ihållande regn och till och med snöblandat regn skjuter vi fram vår planering. Helikoptern kommer i morgon måndag och då blir det kalibrering av spridarutrustningen. Bekämpningen börjar på tisdag i områden runt Bännbäck.


2015-05-14

Det är stora översvämmade områden vid Dalälven och kläckningen av översvämningsmygglarver har kommit i gång. Vi förbereder nu för en bekämpningsinsats som planeras börja på söndag eller måndag.


2015-05-11

Fjällfloden har kommit igång och vattennivån i Dalälven stiger kraftigt. Vi följer noga utvecklingen, men det krävs också tillräckligt hög temperatur för att kläckningen av översvämningsmygg ska komma i gång.


2015-05-08

Fältsäsongen har börjat! I veckan kördes årets första "mygg-runda"  och resultatet av första fångsten finns under myggprognos. Kläckfällorna för egenkontrollprogrammet är också på plats och insamlingen är i gång.
Vi har också varit ute och kollat mygglarvssituationen, men ännu inget att oro sig för.









 

 





senast ändrad torsdag 28 maj 2015
ansvarig Martina Schäfer