2016-11-07

Den 25 oktober skickades "Ansökan om dispens för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2017, samt ansökan om tillstånd för spridning av Vectobac G mot översvämningsmyggor i Natura 2000- områden vid Nedre Dalälven under 2017 " till Naturvårdsverket. Alla handlingar kommer snart att finnas tillgängligt på Naturvårdsverkets hemsida.

Vårt arbete fortsätter med avrapporteringar och redovisningar enligt kraven i tillstånd för 2016, samt sammanställning av data och identifiering av det omfattande insektmaterialet från monitoringen av stickmygg samt egenkontrollen.

senast ändrad måndag 7 november  2016
ansvarig Martina Schäfer