2017-04-06

Inom kort lanserar vi en ny hemsida och därför kommer denna hemsida inte att uppdateras längre.2016-12-06

Nu finns hela vår ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2017 genom spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet tillgängligt på Naturvårdsverkets hemsida. Ansökan är ute på remiss och fram till den 14 december kan man lämna synpunkter. 

Under tiden fortsätter vi vårt arbete med att ta fram en plan för minskad användning av VectoBac G i samråd med länsstyrelserna enligt villkoren i beslutet för 2016. Vi håller också på att gå genom det insamlade insektsmaterialet från i år, samt att sammanställa en preliminär rapport om egenkontrollen 2016.


2016-11-07

Den 25 oktober skickades "Ansökan om dispens för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven under 2017, samt ansökan om tillstånd för spridning av Vectobac G mot översvämningsmyggor i Natura 2000- områden vid Nedre Dalälven under 2017 " till Naturvårdsverket. Alla handlingar kommer snart att finnas tillgängligt på Naturvårdsverkets hemsida.

Vårt arbete fortsätter med avrapporteringar och redovisningar enligt kraven i tillstånd för 2016, samt sammanställning av data och identifiering av det omfattande insektmaterialet från monitoringen av stickmygg samt egenkontrollen.

senast ändrad torsdag 6 april 2017
ansvarig Martina Schäfer