2014-07-11

Nu är årets andra bekämpningsinsats avslutad. Totalt bekämpades 831 ha och på alla kontrollställen har mygglarvsmängderna  reducerats med 100%.


2014-07-10

I dag bekämpades områden runt Gysinge på förmiddagen, därefter flyttade vi vidare till Tärnsjö. Under eftermiddagen/kvällen hoppas vi att kunna avsluta denna bekämpningsinsats


2014-07-09

Igår genomfördes bekämpningen runt Avesta, Bännbäck och Leknäs. I dag har vi bekämpat områden vid Bärrek, Ista och Fågle och fortsätter runt Österfärnebo.


2014-07-07

Den senaste översvämningen ledde till kläckning av översvämningsmygglarver och vi förbereder nu för en bekämpningsinsats. Bekämpningen kommer att börja i områden runt Avesta och Bännbäck på tisdag eftermiddag.

 


2014-07-04

Flödet i Dalälven har ökat och vattnet har börjat nå en del potentiella myggkläckningsplatser vid Avesta, Bännbäck och runt Färnebofjärden. Vi följer utvecklingen och är redo att sätta in en bekämpning om det behövs.


2014-06-19

Denna vecka har Naturvårdsverket skickat ett kompletterande beslut med tillstånd för bekämpning av översvämningsmygg kring sjön Hallaren. Vid behov kan vi nu alltså inkludera dessa områden i en bekämpningsinsats, men just nu är det inga aktuella översvämningar. Vi fortsätter dock såklart att kontinuerligt följa älven och väderläget.

Vi önskar alla Glad Midsommar utan översvämningsmygg! 

 

senast ändrad fredag 11 juli 2014
ansvarig Martina Schäfer