2016-05-02

Nu har beslutet från Naturvårdsverket kommit och vi har återigen fått dispens att sprida VectoBac G från helikopter samt tillstånd att sprida VectoBac G inom eller i anslutning till Natura 2000- områden. Det blev dock avslag för nya sökta ramområden inom tre Natura-2000 områden i Gävleborgs län, Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen samt Spjutholmen. Hela beslutet finns att läsa  här på Naturvårdsverkets hemsida.


2016-04-18

Fältsäsongen har börjat och nu kommer vi att vara ute mycket för att få en uppfattning om vattnet och utvecklingen av mygglarver, samt vilka arter det handlar om.

Vi har dock än så länge inte fått tillstånd för bekämpning av Naturvårdsverket.senast ändrad måndag 2 maj 2016
ansvarig Martina Schäfer