2015-07-03

På en del ställen har det blivit besvärliga mängder vuxna stickmygg och idag åkte vi runt området för att skaffa oss en överblick och möjliga förklaringar. Generellt är myggmängderna högre än de senaste två åren, men båda översvämningarna i år har varit bland de högsta vi någonsin har haft. Översvämningarnas omfattning kan jämföras med maj 2010 och juli 2012, och under dessa år var maxmängderna i fällorna exempelvis 42 500 stickmygg på Ista, 13 400 stickygg på Mattön, 59 600 stickmygg i Bärrek, 26 300 stickmygg i Öster Bännbäck, och 6 300 stickmygg i Mehedeby. Årets fångst hittar du här.

Översvämningsmygg sprider sig över stora områden, så det kan vara svårt att lista ut varifrån de kommer. De rör sig också på ett oförutsägbart sätt, och det kan vara mycket mygg på ett ställe en dag, och nästintill myggfritt nästa dag.

Efter dagens rundtur kan vi konstatera att vid extremt omfattande översvämningar produceras det Aedes sticticus i områden som vi inte har kunnat hitta tidigare. Analyserna visar att Kerstinbomyran antagligen producerat de översvämningsmygg som drabbat Kerstinbo, att några mindre områden utan tillstånd producerade mygg som drabbat Gysinge, att Finnbyggeön söder om Mattön och Västerön producerade mygg som drabbade detta område, att Gråtängarna och Ålboån producerat mygg som drabbat Smedsäng och Baggbo, att Tjursön producerat mygg som drabbat Ön i Hedesundafjärden och att ett område på norra sidan av Dalälven producerat mygg som drabbat Mehedeby. Med utgångspunkt från dessa nya kunskaper kommer vi att justera ansökningarna inför 2016 så den här situationen kan undvikas i framtiden.2015-06-25

Översvämningsmyggorna som kläcktes under den första översvämningen är nu i luften och honorna är på jakt efter blod, men i bekämpade områden finns väldigt få vuxna mygg. Obekämpade områden, exempelvis nyckelbiotoper på Mattön och vid Valmbäcken, har däremot stora mängder vuxna mygg och de blir fler när generationen från den andra översvämningen blir flygfärdiga och söker efter blod. Därmed finns det risk för viss inflygning av översvämningsmygg från dessa och andra obekämpade områden.

Vi fortsätter hålla koll på Dalälvens vattennivå och nederbördsmängderna. Tack vare regeringens beslut om 5 miljoner till myggbekämpning har vi nu även fortsättningsvis möjlighet att sätta in åtgärdar om en ny översvämning och kläckning av översvämningsmygglarver skulle inträffa, men den korta framförhållningen gör att det kan bli svårt att få leverans av bekämpningsmedlet i tid.

2015-06-15

I går kväll avslutades bekämpningen i områden runt Avesta. Nu återstår kontrollerna efter bekämpningen i en del områden, och hittills har våra kontroller visat på bra resultat med 100% reduktion på nästan alla provpunkter. Vi har haft två stora översvämningar inom kort tid, och denna bekämpningsinsats var ännu större än den första och omfattade totalt 4349 ha.

Mygglarvsproduktionen var enormt i många områden, och vi är medvetna att det finns viss risk för inflygning av vuxna översvämningsmygg från obekämpade områden. Vi kommer att gå genom vårt kartunderlag för ramområden för myggbekämpning inför nästa års ansökan. 

 

senast ändrad fredag 3 juli 2015
ansvarig Martina Schäfer